klic

Komplexní jazykové rozbory, 1992

Název:Komplexní jazykové rozbory
Vydání:1.
Místo vydání:Praha
Nakladatel:SPN
Rok vydání:1992
ISBN:80-04-24305-3
Počet stran:325 s.
Edice, série:Praktické příručky pro učitele
Poznámka:Komplexně pojatý jazykový rozbor usiluje o konfrontaci pohledu příjemce textu a jeho produktora. Pomocí jazykového rozboru mají být rozvíjeny a zdokonalovány analytické a vyjadřovací schopnosti žáků. Kniha je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Autoři v této části usilují o objasnění nových pojmů, s nimiž se širší veřejnost v tradičních gramatických příručkách nesetkala nebo které předpokládají bližší vysvětlení (větné vztahy významové a formální). Praktická část obsahuje dva zapsané projevy mluvené bez předešlé úpravy. Na výchozí text navazuje Rozbor komunikační situace a závěr tvoří Rozbor stylistický (M. Čechová a K. Hausenblas), dále Rozbor syntaktický (J. Hrbáček), Rozbor lexikální a slovotvorný (M. Dokulil), Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný (Vl.Styblík) a nakonec, netradičně zařazený Rozbor zvukové a grafické stránky (F.Daneš).
Kategorie:Naučná
Kategorie:Učebnice
Vazba:měkká
Stav:pěkný

3.2.2018 12:42 #41967