klic

Honzák, František: Evropa v proměnách staletí, 1995

Název:Evropa v proměnách staletí
Autor:František Honzák
Autor:Marek Pečenka
Autor:Jitka Vlčková
Vydání:1.
Místo vydání:Praha
Nakladatel:Libri
Rok vydání:1995
ISBN:80-85983-00-1
Počet stran:589 s.
Poznámka:Knížka Evropa v proměnách staletí autorů PhDr. Františka Honzáka, PhDr. Marka Pečenky a PhDr. Jitky Vlčkové (ta je i autorkou 475 mapek provázejících text) navazuje na publikaci Státy a jejich představitelé. Tentokrát se však abecedně řazená encyklopedická hesla soustřeďují pouze na Evropu a přinášejí základní informace o více než 1200 územích: říších, státech i státečcích, provinciích, oblastech a krajích od starověku po současnost, a to včetně historického a etnického vývoje, dynastických i státoprávních změn, válek a revolucí. Nejednou tak čtenáři odhalují kořeny dnešních krizí a sporů. Text doplňuje na 300 tabulek s 8493 údaji-jmény (vesměs v české podobě i originálním znění) zachycujícími posloupnost císařů, papežů, carů, králů, kurfiřtů, vévodů, markrabích, lantkrabích, knížat, dóžat, hetmanů, hrabat, arcibiskupů, biskupů, prezidentů, místodržících, správců, uzurpátorů, sultánů, regentů, tyranů, signorů, despotů, předsedů prezídia a dalších vládců. V podobném záběru a rozsahu nebyly tyto údaje dosud v naší literatuře publikovány. Text knížky doprovází i 80 vyobrazení historických erbů a vedut ze l7. a 18. století, přehledná tabulka jmen v různých jazycích a doporučený seznam literatury. Publikace tak má předpoklady stát se vítanou pomůckou nejen pro všechny zájemce o minulost i současné dění, ale také pro studenty, učitele, novináře, politiky a profesionální historiky.
Kategorie:Naučná
Vazba:měkká
Stav:pěkný

8.1.2019 15:49 #47004